Pedagogiek — Jrg. 28 (mei 2008) Nr. 1

Thema: DE MOSKEE ALS PARTNER IN HET ONDERWIJS

3 De moskee als partner in het onderwijs?
THEMA
Sieben Miedema, Doret de Ruyter & Martijn de Koning
Een pedagogische casus interdiciplinair belicht ter inleiding op het themanummer.

11 Moskee An Nour

THEMA
Edien Bartels & Martijn de Koning

Beschrijving van een casus over huiswerkbegeleiding in moskee An Nour te Gouda, die laat zien dat partnerschap van religieuze zelforganisaties in de bredere Nederlandse samenleving niet zonder slag of stoot verloopt.

26 Over de betekenis van vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk/moskee en staat
THEMA
Arend Soeteman

Godsdienst: publiek of privŽ? Godsdienstvrijheid op basis van het autonomiebeginsel en de scheiding van kerk/moskee en staat.

40 Integreren is identiteit inleveren!?
THEMA
Bert Musschenga
Is de multiculturele samenleving mislukt?

53 Integratie? Een pleidooi voor een alternatieve cultuurvisie
THEMA
AndrŽ Droogers
Het zou verstandig zijn het woord integratie uit het vocabulaire te schrappen (en dan meteen ook maar autochtoon en allochtoon). Participatie lijkt een goede term, zoals onlangs in NRC-Handelsblad (27 en 28 januari 2007) door Ghorashi, Lubbers en Tahir verdedigd. De term integratie is veel te vaag, want het zegt niets over wie moeten integreren en onder welke criteria het slagen er van gemeten moet worden.

67 Verschil in mensbeeld
THEMA
Henk Vroom
Mag een wethouder activiteiten van religieuze gemeenschappen subsidi‘ren? Over pluriformiteit en gemeenschappelijke waarden. “De enige oplossing voor pluralisme is een permanente dialoog. Ook in het onderwijs mag men verschillen tussen tradities niet doodzwijgen. De idee dat het openbaar onderwijs neutraal zou zijn, berust op een fictie. Juist daarom kan – of moet! – een openbare school relaties met een moskee of kerk aanknopen en zoeken hoe vanuit ieders levensbeschouwing kan worden samengewerkt.”

81 Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Idee en praktijk: 1500-2000
Nelleke Bakker, Jan Noordman & Marjoke Rietveld-van Wingerden
Assen: Van Gorcum, 2006
BOEKBESPREKING
Chris Leonards

84 Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1876
Leen Dorsman & Peter Jan Knegtmans (red.)
Hilversum: Verloren, 2006
BOEKBESPREKING
Jan Masschelein

84 Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future
Gert Biesta
Boulder/London: Paradigm Publishers, 2006
BOEKBESPREKING
Joop Berding

92 Researching RE Teachers. RE Teachers as Researchers
Deel 4 van de serie: Religious Diversity and Education in Europe.
Cok Bakker & Hans-GŸnter Heimbrock (red.)
MŸnster/New York/Berlin/MŸnchen: Waxmann, 2007
BOEKBESPREKING
Wilna Meijer

97 Richtlijnen voor auteurs