Pedagogiek — Jrg. 28 (december 2008) Nr. 3

171 Begeleiden van gesprekken in de klas over problemen met etnisch gemengd samenleven
Hester Radstake & Yvonne Leeman
Verslag van een kleinschalig onderzoek naar het begeleiden van gesprekken in de etnisch gemengde klas over problemen met etnisch gemengd samenleven. De resultaten van observaties en interviews laten zien dat, met uitzondering van ŽŽn leraar, de leraren tekortkomingen in hun professionaliteit ervaren.

190 Veranderende opvatting over kinderen in ziekenhuizen (1940-1970)
Frank van der Horst & RenŽ van der Veer

Een heroverweging van de invloed van John Bowlby en James Robertsen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het werk van Bowlby en Robertson nieuw en beslissend was voor de veranderingen in de zorg voor kinderen in ziekenhuizen.

206 De invloed van Karl Ernst Nipkow in de Nederlandse goedsdienstpedagogiek
Siebren Miedema

221 De commissie Dijsselbloem en de ideologie van het wat en het hoe
FORUMBIJDRAGE
Eddie Denessen
Een voortzetting van de discussie over het rapport Dijsselbloem (in Pedagogiek, september 2008, pag. 149)

229 Reactie op het stuk van Levering
Ger Snik
Op verzoek van de redactie reageert Ger Snik, auteur van het artikel ‘De rechten van kinderen en de verdeling van pedagogische taken en verantwoordelijkheden tussen ouders en professionals’ (in Pedagogiek, juni 2007, pag 45), op het stuk van Bas Levering daarover (in Pedagogiek, september 2008, pag. 143).

235 Opvoeden, wat kun je? Over de ontwikkeling van ouders en kinderen
Carine Ex
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2007
BOEKBESPREKING

Wouter Pols

239 Het verlangen naar opvoeding. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900
Jeroen J.H. Dekker
Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2006
BOEKBESPREKING

Jan Lenders

244 Designing modern childhoods. History, space, and the material culture of children
Martha Gutman & Ningh de Coninck-Smith (eds.)
New Brunswick, New Jersey/London: Rutgers University Press, 2008
BOEKBESPREKING

Annemieke van Drenth

247 á Behandeling van angststoornissen bij kinderen en adolescenten. Met cognitief-gedragstherapeutisch protocol Denken + Doen = Durven; á Denken + Doen = Durven. Werkboek voor jezelf; á Denken + Doen = Durven. Werkboek voor ouders
Susan Maria Bšgels
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2008
BOEKBESPREKING
Michel van den Bogaard

253 Richtlijnen voor auteurs