Pedagogiek — Jrg. 27 (oktober 2007) Nr. 2

111 Voorbij het Nieuwe Leren
FORUM
Bert van Oers
Patstelling? Wordt het ooit nog wat met dat Nieuwe Leren, als in de media kennelijk geen ruimte meer is voor nieuwe input hierover?

119 De behoefte aan opvoedingsondersteuning op Curaao
ONDERZOEK
Marieke Zeeman, Jo Hermanns, Peter Hoffenaar, Margareth Grootens-Tecla & Jantina Alberts
Een onderzoek onder opvoeders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

135 De kwaliteitsbepalende aspecten van zelfevaluaties door scholen
ONDERZOEK
Jan Vanhoof, Peter Van Petegem, Jef C. Verhoeven & Ina Buvens
Lessen uit acht gevalsstudies

152 Zoals de ouden zongen?
AFSCHEIDSCOLLEGE
Frieda Heiting
Een visie op de opvoedingsfilosofie en haar toevallige verankering in de tradities van het vak

160 Kindermishandeling in Nederland
DISCUSSIE
M.H. van IJzendoorn
Ongeveer 107.200 slachtoffers in 2005

176 Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis
Rapport van 144 blz., gratis te downloaden op de website van de Gezondheidsraad
Den Haag: Gezondheidsraad, 2006
BOEKBESPREKING
Michel van den Bogaard

185 Richtlijnen voor auteurs