Pedagogiek — Jrg. 27 (juni 2007) Nr. 1

3 TBS: nog wat meer stof tot nadenken
FORUM
Corine de Ruiter
Reactie op het thema van het vorige nummer.

11 Tussen droom en daad
ONDERZOEK
Katrien Schaubroeck, Filips Defoort & Stefaan E. Cuypers
De toekomst van het filosofische onderwijs in Vlaamse Middelbare Scholen

29 Crimineel gedrag van ouders en kinderen
ONDERZOEK
Karin S. Nijhof, Rutger C.M.E. Engels, Jacqueline A.M. Wientjes & Raymond A.T. de Kemp

45 De rechten van kinderen en de verdeling van pedagogische taken en verantwoordelijkheden tussen ouders en professionals
ONDERZOEK
Ger Snik

71 Algemeen methodische voorwaarden voor effectiviteit en de effectiviteitspotentie van Nederlandstalige antipestprogramma’s voor het primair onderwijs
ONDERZOEK
Paul Baar, Theo Wubbels & Marjolijn Vermande

91 Gehechtheidstrategie‘n van zeer problematische jongeren
Onderzoek, diagnostiek en methodiek
Carlo Schuengel, Julichska Venmans, Rien van IJzendoorn en Monique Zegers
Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2006
BOEKBESPREKING
Kirst Buist

95 Genes and behavior
Nature-nurture interplay explained
Michael Rutter
Oxford: Blackwell Publishing, 2006
BOEKBESPREKING
Walter Matthys

98 Zonde van de tijd
Zeven opstellen over opvoeding
E.A. Godot
Amsterdam: Uitgeverij SWP
BOEKBESPREKING
Siebren Miedema

108 Richtlijnen voor auteurs