Pedagogiek — Jrg. 27 (december 2007) Nr. 3

187 Is een ramp een ramp?
ONDERZOEK
J. De Welten, S. De Visscher, B. Vanobbergen
De dominante constructie van de publieke ruimte door skaters uitgedaagd

201 De houding jegens klasgenoten: etnisch gekleurd?

ONDERZOEK
J. Bakker, E. Denessen, B. Pelzer, M. Veneman, S. Lageweg
Een onderzoek naar factoren van invloed op de attitude van basisschoolleerlingen jegens klasgenoten van verschillende etnische herkomst

220 Scholieren over Kindermishandeling: Het VU-PI Resaerch Onderzoek
DISCUSSIE
F. Lamers-Winkelman, N.W. Slot, B. Bijl

Artikel geschreven op basis van het rapport ‘Scholieren over Mishandeling: Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs’ (2007)

236 De Vragenlijst Voorbij: Schets van Onderzoek naar Kindermishandeling
DISCUSSIE
M. H. van IJzendoorn

Dit artikel is een reactie op het hiervoor besproken rapport ‘Scholieren over Kindermishandeling’ (VU-PI Resaerch Onderzoek) en is mede geschreven op basis van het boek ‘Kindermishandeling in Nederland Anno 2005

244 Onderzoek, beleid, praktijk: pleidooi voor gescheiden verantwoordelijkheden ge•llustreerd aan de hand van de casus kwaliteit kinderopvang
DISCUSSIE
M. H. van IJzendoorn
Dit artikel is gebaseerd op een bijdrage van de auteur aan het KNAW symposium Ethiek en onderzoek 2006, opgenomen in de symposiumbundel ‘Ethiek van empirisch-sociaal-wetenschappelijk onderzoek

255 Opvoeding in democratie
Mischa de Winter, Thomas Schillemans & Rienk Janssens (red.)
Amsterdam: SWP, 2006
BOEKBESPREKING
Joop Berding

259 Residenti‘le jeugdzorg in beeld.
Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijze en uitkomsten
Annemiek Harder, Erik Knorth & Tjalling Zandberg
Amsterdam: SWP, 2006
BOEKBESPREKING
Hans Jansma

265 Richtlijnen voor auteurs