Pedagogiek — Jrg. 26 (november 2006) Nr. 2

Opm.: Dit nummer is in januari 2007 verschenen.

131 Een recht, een averechts?
FORUM
Michel van den Bogaard
De rol van klachtrecht bij ernstige conflicten tussen internaatsjongeren en groepsleiders of stafleden.

138 “Dadelijk kookt hij over lijk een melksoep”
ONDERZOEK
Bruno Vanobbergen
De representatie van ‘hyperactiviteit’ in vrouwenmagazines en praktijkschriften voor leerkrachten (1965-heden)

157 Islam en gender bij Marokkaanse jongeren in Nederland
ONDERZOEK
Froukje Demant & Trees Pels

172 De ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn in de eerste weken van het formele leesonderwijs
ONDERZOEK
Maria Geijsel & Cor Aarnoutse

192 Opvoedingsstijlen, ouderlijk alcoholgebruik en alcoholgebruik van adolescenten: een longitudinale studie
ONDERZOEK
Cindy Daemen, Haske van der Vorst & Rutger Engels

210 Genen en omgeving bij gehechtheid
ARTIKELENREEKS: Over de grenzen van de pedagogiek
DorothŽe Out & Marian Bakermans-Kranenburg

231 Open brief aan Leonie le Sage

DISCUSSIE
Ko Rink

236 Aandacht voor de gewetensontwikkeling bij delinquente jongeren: waarom ook al weer?
DISCUSSIE
Leonie le Sage
Een reactie op Rinks open brief aan Leonie le Sage

242 Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap
Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen
Anton D™zen
Assen: Van Gorcum, 2005
BOEKBESPREKING
Robbert Didden

246 Working with adolescents
Supporting families, preventing breakdown
Nina Biehal
London: British Association for Adoption and Fostering (BAAF), 2005
BOEKBESPREKING
Erik J. Knorth & Jana Knot-Dickscheit

249 John Dewey.
Een inleiding tot zijn filosofie
Louis Logister (red.)
Budel: Damon, 2005
BOEKBESPREKING
Wouter Pols