Pedagogiek — Jrg. 26 (mei 2006) Nr. 1

Thema: COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS

3 De wereld van Savanna en Rowena
FORUM
Jan Janssens
De toekomst van de jeugdzorg.

11 Competentiegericht leren
thema
Yvonne Leeman, Frnas Meijers & Greetje Timmerman
Een brandende kwestie. Inleiding bij het themadeel.

14 Het ‘nieuwe leren’: oplossing of nieuw probleem?
THEMA
Monique Volman
Tussen droom en daad

26 Loopbaanbegeleiding in de beroepskolom
THEMAb>
Frans Meijers

45 Authentiek en zelfgestuurd leren in het mbo
THEMAb>
Elly de Bruijn, Yvonne Leeman & Marianne Overmaat

64 De brede school: kenmerken, verwachtingen en mogelijkheden
EXCELLENT ONDERZOEK
Yolande Emmelot, Ineke van der Veen & Guuske Ledoux

82 Het geweten van jeugdige delinquenten: negeren of behandelen?
EXCELLENT ONDERZOEK
Leonie le Sage

100 Gedreven scepticisme Heytingiaanse opvoedingsfilosofie
SPECIAL
Gert-Jan Vreeke
Special ter gelegenheid van het emeritaat van Frieda Heyting

113 Parental divorce, conflict and resources
The effects on children’s behaviour, behaviour problems, socioeconomis attainment and transitions in the demographic career
Tamar Fischer, Nijmegen: ICS Dissertations, 2004
BOEKBESPREKING
Rie Bosman

117 Language Practices in Social Work
Categorisation and accountability in child welfare
Christopher Hall, Stef Slembrouck & Srikant Sarangi, London/New York: Routledge, 2006
BOEKBESPREKING
Carol van Nijnatten

121 Diversiteit in vaderschap
Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland
Marjolein Distelbrink, Paul Geense & Trees Pels, Assen: Van Gorcum, 2005
BOEKBESPREKING
Doret de Ruyter

124 Het herstelgebrek bij jeugdige delinquenten
Sleutelteksten uit het internationale debat
Ido Weijers (red.), Amsterdam: SWP, 2005
BOEKBESPREKING
Leonie le Sage