Pedagogiek — Jrg. 26 (december 2006) Nr. 3

Opm.: Dit nummer is in maart 2007 verschenen.

Thema: TBS (TERBESCHIKKINGSTELLING)

255 TBS: opvoeding zonder einde?
THEMA
Laurenz Veendrick, Michel van den Bogaard & Henk Nijman
Inleiding op het themadeel

262 Een hernieuwde evaluatie van de Terbeschikkingstelling
THEMA
J. Kuyvenhoven & H.J.C. van Marle
The Dutch Entrustment Act (TBS) evaluated: recommendations from the Parliament

274 ‘Evidence based practise’ in de tbs
THEMA
Martien Philipse
Maatschappelijke aspiraties versus empirische realiteit

291 Psychotische pati‘nten in de tbs
THEMA
Henk Nijman, Hjalmarvan Marle & Marieke Kavelaars
Achtergronden, delictgedrag en behandeling

301 Van stoornis naar delict
THEMA
Jaap A. van Vliet & Karel Oei
De verbrokkelde hulpverleningsgeschiedenissen van tbs-gestelden

317 Gedragsstoornissen
THEMA
Andries Korebrits & Michel van den Bogaard
Een forensisch-psychiatrische beschouwing

329 Quality of life in children with psychiatric disorders
Academisch proefschrift
Dennis Bastiaansen
Rotterdam: Optima Grafische Communicatie, 2005
BOEKBESPREKING
Annemiek Harder

333 Opvoeding tot mens en burger
Pedagogiek als cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw
Willeke Los
Hilversum: Verloren, 2005
BOEKBESPREKING
Jan Lenders

337 Richtlijnen voor auteurs