Pedagogiek — Jrg. 25 (november 2005) Nr. 3

151 De toveracademie – Boeken vol magie
FORUM
Erna van Koeven

159 Pedagogische professionaliteit in de kinderopvang: een genderkwestie?
ONDERZOEK
Greetje Timmerman & Pauline Schreuder

176 Effectiviteit van Intensieve Pedagogische Thuishulp: Een meta-analyse
ONDERZOEK
Jan Willem Veerman, Jan Janssens & Jan-Wilm Delicat

197 Opvoeden is een kunst

ONDERZOEK

Sophie Bollen & Nele Bracke

De Socialistische Vooruitziende Vrouwen over kinderopvoeding, 1945-1960

214 Behandeling van gedragsproblemen. Initiatieven en inzichten

Jan Dirk van der Ploeg, Rotterdam: Lemniscaat, 2005.
BOEKBESPREKING
Hans Jansma

217 “Bildung macht frei!” Humanistische en realistische vorming in Duitsland 1600-1860

Dani‘l Lechner, Amsterdam: Aksant, 2003.
BOEKBESPREKING
Jan Lenders

220 Because we are Human, A philosophical inquiry into discourses of environmental education from the perspective of sustainable development and man’s caring responsibility

Dirk Willem Postma, Nijmegen: Universiteitsbibliotheek, 2004.
BOEKBESPREKING
Jan Marten Praamsma

223 Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798).
Arianne Baggerman & Rudolf Dekker, Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2005.
BOEKBESPREKING
Raf Vanderstraten