Pedagogiek — Jrg. 25 (juli 2005) Nr. 2

83 Meritocratie versus zelfrespect: de prijs van gelijke kansen
Forum
Evelien Tinkens & Tsjalling Swierstra

89 Micropolitieke geletterdheid en professionele ontwikkeling bij beginnende leerkrachten
Onderzoek
Geert Kelchtermans & Katrijn Ballet

103 Cognitieve competenties van jonge kinderen en structurele en culturele gezinskenmerken: ontwikkelingen en samenhangen?
Onderzoek
Geert Driessen

120 Ironie in de filosofie van opvoeding en onderwijs
Onderzoek
Roel van Goor

136 Het kinderwetje van Van Houten. Sociale wetgeving in de negentiende eeuw
Nummer 22 in de serie Verloren Verleden.
Willemien Schenkeveld, Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2003
boekbespreking
Nelleke Bakker

138 Kind-zijn tussen opvoeding en recht. Een grondslagonderzoek naar kindbeelden in discussies op het grensvlak van opvoeding en recht
Jantine C. Hemrica, Antwerpen: Garant, 2004
boekbespreking
Dirk Willem Postma

141 Luisteren naar deskundigen. Opvoedingsadvies aan Nederlandse ouders 1945-1999
Janneke Wubs, Assen: Van Gorcum, 2004
boekbespreking
Hugo Ršling

144 Kinderen en God verteld in verhalen. Een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van het godsconcept van autochtone en allochtone kinderen in een multiculturele en multireligieuze onderwijszontext.
Ina ter Avest, Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2003
boekbespreking
Wim Westerman