Pedagogiek — Jrg. 24 (november 2004) Nr. 3

211 Yasmina: een virtuele plek voor Marokkaanse meisjes
Forum
Lenie Brouwer

216 Gedwongen ingrijpen in risicogezinnen: waar draait het eigenlijk om?
Onderzoek
Nannie Boermans

230 Over-leven in de pleegzorg
Onderzoek
Johan Strijker & Tjalling Zandberg

246 Leeftijdsgebonden veranderingen in kwaliteit van gehechtheid van adolescenten aan vader en moeder
Onderzoek
Kirsten Buist, Maja Dekovi, Wim Meeus en Marcel van Aken

262 Opvoeding, delinquente vrienden en delinquent gedrag van jongeren
Artikelenserie
Raymond de Kemp, Ron Scholte, Geertjan Overbeek en Rutger Engels
Probleemgedrag in de adolescentie (slot)

279 Dilemma’s en keuzes, sociale ethiek in de actuele praktijk van welzijn en hulpverlening
Jasper Schaaf, Budel: Uitgeverij Damon, 2002
BOEKBESPREKING
Lambert Mulder

282 The organization of attachment relationships: maturation, culture and context
Patricia McKinsey Crittenden & Angelika Hartl Claussen (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2003
BOEKBESPREKING
Carlo Schuengel

287 Leerklimaat. De culturele dimensie van leren in organisaties
Mirjam Baars-Van Moorsel, Delft: Eburon, 2003
BOEKBESPREKING
Koos Toren

291 Wie ist Erziehung mšglich? Moralerziehung bei den frŸhen pŠdagogischen Kantianern
Christiane Ruberg, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2002
BOEKBESPREKING
Raf Vanderstraeten

293 Autism: explaining the enigma. Second edition
Uta Frith, Oxford: Blackwell Publishing, 2003
BOEKBESPREKING
Peter Vermeulen