Pedagogiek — Jrg. 24 (juni 2004) Nr. 2

107 Jongens en juffen: wat is het probleem?
Forum
Monique Volman

112 Opvoeding en recht in balans
Onderzoek
Jantine Bemrica & Frieda Beyting
Vooronderstelde kindbeelden in discussies over jeugdstrafrecht

124 De relatie tussen zelfwaardering en gehechtheid aan ouders bij zevenjarige kinderen
Onderzoek
Aliz VŽkony, Marleen van Aggelen-Gerrits, Marcel van Aken & Paul Goudena

138 Intergemeentelijke verhuizingen gedurende de onderwijsloopbaan en bereikt opleidingsniveau
Onderzoek
Tamar Fischer, Paul de Graaf & Bugo van der Togt

151 De band met ouders en partner-relaties
Onderzoek
Geertjan Overbeek, Wilma Vollebergh, Rutger Engels & Wim Meeus
Longitudinale verbanden met emotionele problemen in de late adolescentie

171 Stabiliteit in pesten en gepest worden
Artikelenserie
Ron Scholte, Rutger Engels, Gerbert Baselager & Raymond de Kemp
Associaties met sociaal functioneren op de basisschool en middelbare school. Probleemgedrag in de adolescentie.

187 De samenhang van opvoeding en cultuur bij Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
Oude pedagogen (slot)
Daan Thoomes

191
Psychiatric disorders among incarcerated male adolescents in the Netherlands
Coby Vreugdenhit, Amsterdam: Vrije Universiteit, academisch proefschrift, 2003.
BOEKBESPREKING
Michel van den Bogaard

193 Grenswachters van de pedagogiek.
Demarcatie en disciplinevorming in de ontwikkeling van de Nederlandse academische pedagogiek (1900-1970). Ivo van Bilvoorde, Amsterdam: RB Uitgevers, 2002.
BOEKBESPREKING
Jan Lenders

197 Respect in een tijd van sociale ongelijkheid.
Richard Sennett, Amsterdam: Byblos, 2003.
BOEKBESPREKING
Wouter Pols

200 Handleiding LAGKO
L
ijst met Aandachtsvelden voor Gedrag van het Kind volgens de Ouder/Opvoeder. Tonny Weterings & Peter van den Bergh, Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2003.
BOEKBESPREKING
Luk Robbroeckx

202 Pedagogiek en mensenrechten: een paar apart?

DISCUSSIE
Jan Willemms