Pedagogiek — Jrg. 24 (april 2004) Nr. 1

Thema: JONGENS ALS PROBLEEM

3 De toegevoegde waarde van vroeg testen
Forum
Paul Leseman

12 Jongens als probleem
Thema
Laurenz Veendrick, Louis Tavecchio & Jeannette Doornenbal
Inleiding bij het themadeel

23 Effecten van individuele attitudes en van de attitudes van de peergroup op de prestaties voor wiskunde van jongens en meisjes
Thema
Eva Van De Gaer, Agnes De Munter & Jan Van Damme

41 Seksespecifieke studentfactoren op de pabo
Thema
Gerda Geerdink, Theo Bergen & Hetty Dekkers

57 De mythe van het ‘vrouwengevaar’
Thema
Greetje Timmerman & Mineke van Essen
Een historiserende inventarisatie van (inter)nationaal onderzoek naar de relatie tussen feminisering en ‘jongensproblemen’ in het onderwijs.

72 Jongens en jonge mannen na ouderlijke scheiding
Thema
Ed Spruijt & Vincent Duindam

83 Invloed en selectieprocessen in vriendschappen en rookgedrag van adolescenten: Waarom ouders moeten stoppen met roken!
Artikelenserie
Rutger C. M.E. Engels, Endy Den Exter Blokland, Raymond de Kemp & Ron H.J. Scholte
Probleemgedrag in de adolescentie

98 Dansen met olifanten.
Een onderzoek naar de implementatie van het opvoedingsprogramma in de zorg voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen.
Rita Zijlstra, Groningen: Stichting Kinderstudies, 2003.
BOEKBESPREKING
Ad van Gennep

100 Meester Ligthart.
‘Wim, Zus, Jet’ en al die andere kinderen.
Carl Doeke Eisma, Den Haag: Uitgeverij De Nieuwe Haagsche, 2002.
BOEKBESPREKING
Barbara de Jong

102 Das verdrŠngte Erbe.
PŠdagogik im Kontext von Religion und Theologie.
Jurgen Oelkers, Fritz Osterwalder & Heinz-Elmar Tenorth (red.), Weinheim & Basel: Beltz Verlag, 2003.
BOEKBESPREKING
Raf Vanderstraeten

105 Richtlijnen voor auteurs