Pedagogiek — Jrg. 23 (maart 2003) Nr. 1

Thema: MENTORING

Forum

3 De loskoppeling van vraag en aanbod in de jeugdzorg
Geert van der Laan

Onderzoek

11 Mentoring: meer vragen dan antwoorden
Thema
Frans Meijers, Nathan Deen & Laurenz Veendrick
Inleiding op het thema

21 Studentmentoring onder allochtone jongeren
Thema
Maurice Crul
Een methodiek in ontwikkeling

40 Mentoring in de Jeugdzorg
Thema
Marianne Berger & Yvonne Booij

54 De complexiteit van mentoring in het bedrijfsleven
Thema
Raoul van Esbroeck & Roland Pepermans

Oude Pedagogen

68 John Dewey: retrospectief en prospectief
Joop Berding, Gert Biesta & Siebren Miedema
Naar aanleiding van zijn vijftigste sterfjaar

Boekbesprekingen


73 De creatie van het mondige kind, Ido Weijers
Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg. Amsterdam: SWP, 2001
Nelleke Bakker


75 Pedagogisch bekeken, Gert Biesta, Fred Korthagen en Hildelien Verkuyl
De rol van pedagogische idealen in het onderwijs. Soest: Nelissen, 2002
Joop Berding

78 In de schaduw van het geweld, Paul Baeten & Edith Geurts
Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 2002
Carol van Nijnatten

79 Investigating Gender, Becky Francis & Christine Skelton (Eds.)
Contemporary perspectives in education. Buckingham: Open University Press, 2001.
Greetje Timmerman

81 Sturen op de tijstroom, Wiegel Bakker.
Onderwijs voor werkende jongeren en beleid tussen economie en ontplooiing 1945-1995. Amsterdam Thela Thesis, 2001
Laurenz Veendrick

84 Ze zijn er (niet) voor gebouwd, Agnes Elling.
In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit. Nieuwegein: Arco Sports Media. W.J .H.Mulier Instituut, 2002.
Paul Verweel

Wie dit niet leest is gek:

87 Met de wind mee naar de zee, Guus Kuijer.
Met tekeningen van Alice Hoogstad. Amsterdam: Querido, 2001
Femke Takes