Pedagogiek — Jrg. 23 (juli 2003) Nr. 2

91 De ‘pedagogische opdracht van de school’ en de politieke oproep tot een discussie over waarden en normen
Forum
Jan Dirk Imelman
Een eigentijdse spectatoriale kritiek

97 Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie in historisch perspectief
Onderzoek
Marjoke Rietveld-van Wingerden, Johan C. Sturm & Siebren Miedema (VUA)

109 Onder invloed van CouŽ
Leendert Groenendijk
Psychotherapie en opvoeding door (auto)suggestie tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw, vooral in Nederland

122 De opvoedbaarheid van de intelligentie
Pieter T. van Strien
Een oud strijdpunt tussen pedagogen en psychologen

137 Delinquentie van adolescenten: De rol van delinquente vrienden en emotionele problemen
Kim E.P.T. Custers & Rutger C.M.E. Engels