Pedagogiek — Jrg. 23 (december 2003) Nr. 4

273 Verdeling van zorg en arbeid
FORUM
Jan M.A.M. Janssens

276 Arbeidssatisfactie onder leerkrachten
Onderzoek
Jan van der Ploeg & Evert Scholte

291 Een cross-nationale studie naar de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen
Onderzoek
Johan Strijker & Jacobus E. Rink

303 Ouderlijke zorgen over het ‘gamen’ van hun kinderen
Onderzoek
Peter Nikken

318 Zelfconcept en maatschappelijke integratie
Onderzoek
Ben Spiecker & Jan Steutel

330 Probleemgedrag in de adolescentie
Artikelenserie
Greetje Timmerman & Laurenz Veendrick
Inleiding op een artikelenserie

331 Een onderzoek naar het verband tussen ouderlijke afwijzing, depressie en agressie in de adolescentie
Artikelenserie
William Hale III, Inge van der Valk, Joyce Akse & Wim Meeus

346 BehandelingsstrategieĀ‘n bij kinderen en adolescenten met autisme
B.E.B.M. Huskens & R. Didden (red.), Houten/Diegem: Bohn StafJeu Van Loghum, 2002
Boekbespreking
Michel van den Bogaard

348 Investeren in je kinderen. Over de keuze voor particulier onderwijs in Nederland
Ali de Regt & Don Weenink, Amsterdam: Boom, 2003.
Boekbespreking
Johan de Jong

350 De ezel en de steen. Over psychoanalyse en herhaling
A.R. Boerwinkel & A. De Bruyne (red.), Amsterdam: Boom, 2003.
Boekbespreking
Carol van Nijnatten

352 Globale immuniteit: een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs
Jan Masschelein & Maarten Simons, Leuven/Leusden: Acco, 2003.
Boekbespreking
Rat Vanderstraeten

355 De brede school. Perspectief op een educatieve reorganisatie

Frank Studulski, Amsterdam: SWP, 2002.
Boekbespreking
Laurenz Veendrick

358 ‘Wie dit niet leest is gek’ – Harry Potter …..
J.K. Rowling, Harry Potter en steen der wijzen, 1998; Harry Potter en de geheime kamer, 1999; Harry Potter en de gevangene van Azbakan, 2000; Harry Potter en de vuurbeker, 2001. Alle delen zijn uitgegeven bij De Harmonie.
Register 2003
Boekbespreking
Peter Selten

361 Register 2003