Pedagogiek — Jrg. 22 (december 2002) Nr. 4

Forum

289 De daling van kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang tussen 1995 en
2001

Marinus van IJzendoorn
Een kanttekening bij het onderzoek van Gevers Deynoot-Schaub en Riksen-Walraven

Onderzoek

295 Impliciete denkbeelden over de kindertijd
Jantine Hemrica & Frieda Heyting
Analyse van discussies over inspraak van kinderen in echtscheidingsprocedures

307 Maatschappelijke participatie van ouders en de cognitieve en niet-cognitieve onderwijspositie van hun kinderen
Geert Driessen

326 Pi‘tistische opvoedingsleer in Nederland
Leendert Groenendijk
Balans van een kwarteeuw historisch-pedagogisch onderzoek

338 Adoptieouders, zwaar belaste ouders?
RenŽ A.C. Hoksbergen, Jan Ter Laak, Cor van Dijkum, Luuk M.H. Robbroeckx, Kathinka Rijk & Felicia Stoutjesdijk

Artikelenserie: De kleur van de school
355 Islam, islamisme en islamitisch onderwijs
Wilna Meijer
Overzicht van en bijdrage aan een Nederlands debat

Boekbesprekingen

368 Teun van Manen, Zelfcontrole
Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2001.
Michel van den Bogaard

370 R. Leiprecht, Alltagsrassismus
Eine Untersuchung bei Jugendlichen in Deutschland und den Niederlanden. Munster/ New Vork: Waxmann, 2001.
Yvonne Leeman

372
F. Vergeer, Autonomie en welbevinden
Een onderzoek naar de relatie tussen autonoom handelen van leerlingen en hun welbevinden op school, (dissertatie KUN). Wageningen: Ponssen & Looyen, 2001
Frans Meiiers

375 Joost Kloek & Karin Tilmans (red.), Burger
Een geschiedenis van het begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002.
Raf Vanderstraeten

377 F. Heyting, D. Lenzen, & ,. White (Eds.), Methods in Philosophy of Education
London: Routlegde, 2001.
Piet Verhesschen

Wie dit niet leest is gek

381 Theo Thijssen, Kees de jongen
Bussum, Van Dishoeck, 1923 (1e druk).
Gerard Seegers

384 Rectificatie

385 Register 2002