Pedagogiek — Jrg. 41 (oktober 2021) nr. 2

‘Een oedipaal conflict op een epileptische basis’
 Nelleke Bakker

Een Theoretisch Kader voor Verwondering in het Onderwijs
 Judith Conijn, Hesther L. van Gulick, Willeke Rietdijk, Lucija Andre & Anders Schinkel

De pedagogische dimensie van formuleer- en schrijfstijlonderwijs binnen het schoolvak Nederlands
Jeroen Steenbakkers, Veerle Baaijen & Kees de Glopper

Boekbespreking
Dick den Bakker (red.) (2020). Geborgenheid. Thuiskomen in de wereld. Over de pedagogische opdracht van de school. Meppel: Ten Brink uitgevers. ISBN 9789077866658. 304 pp. 
Joop Berding

Vlaamse Onderwijsraad. Zonder wrijving geen glans: Identiteit en waarden op school. Tielt: Lannoo Campus, 2020. ISBN 978 94 014 6897 8, 182 blz.,
Kurt Monten

Gert Biesta en Maartje Janssens (red.). Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap. Over de relatie tussen onderzoeken en handelen in het onderwijs. Culemborg: Phronese, 2021, 214 blz
Wouter Pols

Mineke van Essen. Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school. Assen: Van Gorcum, 2021. ISBN 9789023257424, 240 blz.
 Wouter Pols

Halvor Hoveid en Marit Honerød Hoveid. Making Education Educational: A Reflexive Approach to Teaching. Cham: Springer, 2019. ISBN 9783030270759, 197 blz.
Simon Verwer

Erik, Flachet, Al Moustatine, Mattias De Backer, & Collectief Bim. Radicalisering. Donkere spiegel van een kwetsbare samenleving. Gent: Academia Press, 2020. ISBN 9789401462082, 290 blz
Danny Wildemeersch