Pedagogiek — Jrg. 41 (juni 2021) nr. 1

05 Redactioneel
Doret de Ruyter en Wouter Pols

15 Vooraf
Oorspronkelijk verschenen in het allereerste nummer in het voorjaar van 1981.

19 Rondetafelgesprek
Wouter Pols en Doret de Ruyter
Van ‘debat’ en ‘open breken’ tot ‘er is gewoon weinig tijd om daarbij stil te staan’.

33 Onderzoek
Frieda Heyting
De pedagoog als homo clausus. Over de akademiese ruimte van en voor de opvoeding.

51 De ethiek van het onderwijzersberoep rond 1900
Saskia van Oenen

69 Politieke pedagogiek
Marinus van IJzendoorn
Op zoek naar kondities van aanspreekbaarheid voor antidemokratiese tendensen.

87 Over de betekenis van het element ‘algemeen’ in het concept van de algemene vorming
Adalbert Rang

101 Basisvorming voor iedereen?
Jan Terwel
Individuele verschillen in het licht van drie onderzoekstradities