Pedagogiek — Jrg. 40 (Juli 2020) Nr. 1

01 Corona
Joep Bakker

05 Het belang van pedagogische tact voor het (h)erkennen van verwondering bij leerlingen
Sander van Perlo, Lynne Wolbert

23 Bildung in het HBO
Wouter Sanderse, Beau Huijsse

45 Werk maken van moreel werk van leraren door reflectie en dialoog: Een exploratieve case studie naar de betekenis die leraren geven aan dagelijkse praktijkervaringen met leerlingen
Helma de Keijzer, Gaby Jacobs, Jacqueline van Swet, Wiel Veugelers

73 Het lespakket Homo in de Klas: goede voornemens? : Een effectstudie op gedragsintenties in een gereformeerd (klas)klimaat
Henriëtte Boersma, Freek Bucx, Saskia Keuzenkamp

97 Pesten op ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’: een exploratief onderzoek
Saskia van Run, Onno van Schayck, Eline Urlings, Karien Coppens, Bjorn Winkens, Maartje Willeboordse

119 Implementeren en Leren: De implementatie en de daaruit volgende lessen van een ouderbetrokkenheidsmodule ter stimulering van onderwijsondersteunend gedrag op leesgebied
Marlot Akkermans-Rutgers, Jeanette Doornenbal, Annelies Kassenberg, Simone Doolaard, Roel Bosker

145-160 Boekbesprekingen