Pedagogiek — Jrg. 39 (september 2019) nr. 2

139 Reden om somber te zijn? Depressie en suïcidaliteit bij jongeren in Nederland – inleiding op het themanummer
Diana van Bergen

145 Zelfbeschadigend gedrag: complex, maar herstel is mogelijk – onderzoek
Nienke Kool en Berno van Meijel

165 Suïcides en suïcidepogingen van jongeren in Amsterdam : wat weten we van de achtergrond en aanleiding?
Diana van Bergen en Lisette Bijker

189 Seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht, gender non-conformiteit en psychische klachten : de invloed van ouderacceptatie
Gabriël van Beusekom,  Henny Bos, Geertjan Overbeek, Theo Sandfort

207 Ouder-adolescent conflicten en depressieve stemming bij Surinaams-Hindostaanse jonge vrouwen in Nederland : een online dagboekonderzoek
Kiran Ramlakhan, Bernet Elzinga

225 Cognitieve gedragstherapie voor depressieve klachten bij jongeren in residentiële zorg met een LVB in vergelijking met normaal begaafde jongeren : een verkennende studie naar ‘Op Volle kracht’
Martine Weeland en Karin Nijhof

247 Uitkomsten van een gerandomiseerde gecontroleerde trial naar de effectiviteit van depressie- en angstpreventie voor adolescenten met een verhoogd familiair risico
Sanne Rasing, Sanne, Daan Creemers, Ad Vermulst, Jan Janssens, Rutger Engels, Ron Scholte