Pedagogiek — Jrg. 39 (december 2019) nr. 3

269 Een pedagogisch perspectief: Inleiding op het themanummer
Jan Masschelein en Wouter Pols

279 De vraag naar het subject: Een interview met Philippe Meirieu over de pedagogiek
Wouter Pols en Simon Verwer

291 De Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek als narratief: Een reflectie op 50 jaar theorie-gestuurde praktijkvernieuwing in het onderwijs
Chiel van der veen en Bert van Oers

311 ‘Ik heb spontaan gereageerd en gedaan wat ik dacht dat goed was.’ : Pedagogische ervaringen van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Wouter Pols

331 De pedagogische relatie als initiatie: spreken tot kinderen als ‘werelds’ gebaar
Stefan Ramaekers

349 Het failliet van onderwijs op maat: naar pedagogische werkplekken
Jan Masschelein en Maarten Simons

367 De betekenis van educatie: De bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving
Doret de Ruyter

381 Boekbesprekingen
Siebren Miedema, Raf Vanderstraeten en Wouter Pols