Pedagogiek — Jrg. 38 (maart 2018) nr. 1

01 Onbehandelbaar?
De morele plicht tot effectieve Forensische Orthopedagogiek
Jessica Asscher

21 De rol van nationaal beleid, schoolbeleid en leraren in de implementatie van 21e eeuwse vaardigheden
Het perspectief van de leraar
Karmijn van de Oudeweetering en Joke Voogt

47 Ouders van basisschoolleerlingen in Zuid-Limburg over ouderbetrokkenheid
Een pilot studie
Hélène Leenders, Carla Haelermans, Johan de Jong en Mélanie Monfrance

75 Inzetten op empowerment van ouders in de gedwongen jeugdzorg
Nienke Smulders, Erna Hooghiemstra en Chijs van Nieuwenhuizen

97 Besprekingsartikel
Joup Berding

107 Boekbesprekingen
Harm Tiggelaar, Jos van den Brand en Hester Ijsseling