Pedagogiek — Jrg. 38 (december 2018) nr. 3

283 De voorbereidende functie van de theorie
Column
Wouter Pols

287 Naar niet-confessioneel levensbeschouwelijk onderwijs in een verzuild onderwijsstelsel: een pleidooi vanuit de Lage Landen
Onderzoek
Paul Vermeer en Leni Franken

313 Opvoedgedrag onderzoeken bij ouders met verschillende culturele achtergronden : methodologische moeilijkheden en praktische aanbevelingen
Merel de Wit en Patty Leijten

327 Tijd voor pedagogiek : over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Oratie
Gert Biesta

349 Boekbesprekingen
Toby Witte
Ton Notten
Marc Coenders
Stijn Stieckelink
Wouter Pols