Pedagogiek — Jrg. 38 (december 2018) nr. 2

119 Herijking ouderschap
Inleiding op het themanummer
Henny Bos, Anne Schrijvers en Floor van Rooij

127 Welbevinden van homoseksuele vaders met een kind via draagmoederschap
Henny Bos, Loes van Rijn-van Gelderen, Olivier Vecho, Berengere Rubio, Martine Gross, Terrence Jorgensen, Kate Ellis-Davies, Alice Winstanley, Susan Golombok en Michael Lamb

145 Twee moeders, twee vaders of een vader en een moeder.
Verschillen in welzijn en opvoeden op basis van een bevolkingsonderzoek
Lisette Kuyper, Henny Bos en Nanette Gartrell

169 Het psychologisch welbevinden van Nederlandse adolescenten met lesbische moeders die gebruik maakten van een bekende, niet-anonieme of anonieme spermadonor
Is donortype van belang?
Loes van Rijn-Van Gelderen, Nanette Gartrell en Henny Bos

189 Bewust alleenstaande moeders: ouder-kindrelaties, sociale steunnetwerken en het welzijn van hun kinderen
Een vergelijkend onderzoek naar familiestructuur en familieprocessen
Mathilde Brewaeys en Henny Bos

205 De behoeften aan openheid, lotgenotencontact en gespecialiseerde counseling voor donorkinderen
Anne Schrijvers, Henny Bos, Floor van Rooij, Trudie Gerrits, Fulco van der Veen, Monique Mochtar en Marja Visser

223 Aanwezig en afwezig
De inclusie van families na donorconceptie in de schoolcontext, vanuit het perspectief van leerkrachten en zorgcoördinatoren
Astrid Indekeu en Leen Bastiaansen

257 Naar een juridische verankering van meerouderschap en meeroudergezag?
Een stand van zaken in België en Nederland
Nola Cammu

271 Forumbijdrage
Sara Coster