Pedagogiek — Jrg. 36 (november 2016) nr. 2

103 Historisch besef
Joep Bakker

107 De impact van de schooldoorlichting op emoties en het professioneel zelfverstaan van leerkrachten
Amy Quintelier, Jan Vanhoof, Nathalie Heyninck en Maarten Penninckx

135 Zijn de voordelen van tweetaligheid voor alle tweetalige kinderen even groot?
Claire  Goriot, Joep Bakker, Eddie Denessen en Mienke Droop
Een exploratief onderzoek naar de leerkrachtwaardering van de thuistaal van leerlingen en de invloed daarvan op de ontwikkeling van hun executieve functies

155 Longitudinale effecten van persoonlijkheidskenmerken van ouders en kinderen en opvoedgedrag
Amaranta de Haan, Peter Prinzie en Maja Dekovic

175 Pedagogisch gezag is geen epistemisch gezag
Jan Bransen
Een pleidooi tegen de verwetenschappelijking van de pedagogiek