PIP* Pedagogiek In Praktijk — (juni 2019) nr. 109

06 Interview Adri van Montfoort
Bas Levering
‘De professional heeft helemaal geen regie. Hij is een voorbijganger’ De kritiek op transitie en transformatie van de jeugdzorg komt inmiddels van alle kanten. Kunnen de problemen worden opgelost als de professionals betere afwegingen maken? Onlangs verscheen het boek Professionele oordeelsvorming in het sociaal domein van Adri van Montfoort. In gesprek met Bas Levering vertelt hij hoe hij het concreet op gemeentelijk niveau aanpakt. 

14 Longread Talentologie. Een pedagogische reactie op prestatiedruk in onderwijs en opvoeding
Maike Kooijmans
Veel kinderen en jongeren ervaren de druk om op alle fronten te scoren. Bij steeds meer volwassenen dringt door dat deze prestatiedruk op grenzen stuit. We dreigen een vermoeide samenleving te worden, die niet gelukkig maakt. Hoe dit tij te keren?

20 Praktijk: De Kindertelefoon
Saskia van Oenen
De Kindertelefoon bestaat al 40 jaar. Wat is de blijvende kracht van dit werk en welke ontwikkelingen vonden daarin de laatste tijd plaats?

28 Onderzoek: Leuker spelen met oude rommel
Martin van Rooijen en Lisette van der Poel
Kinderen spelen graag risicovol spel. Hoe verrijkend is dit en hoe om te gaan met het dilemma tussen wel of niet ingrijpen?

34 Praktijk: ‘Vrienden maken’
Wouter Pols
De Maakmanifestatie van Het Nationale Theater hielp de deelnemende basisschoolkinderen hun kinderrol los te laten. Een leerzame ervaring.

40 Pedagogiek: Zelfverwonding en zelfdoding
Peer van der Helm en Suzan Terweij
Zelfverwonding en zelfdoding in de jeugdzorg en ggz stelt medewerkers zwaar op de proef. Gelukkig is er veel kennis over de mechanismen, behandeling en begeleiding.

En verder…
3 Redactioneel
12 Film
19
Kijk op de ander
25 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
26 iPip
27 Koops over onderzoek
33 Generatie M
39 De casus
45 De marginalisering van de rol van de kinderrechter
48 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Opvoeden op school