PIP * Pedagogiek in praktijk — Jrg. 22 (september 2016) nr. 92

06 Interview Froukje Hajer
Bas Levering
Froukje Hajers manifest ‘Werk maken van spelen’ is een uitwerking van artikel artikel 31 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind: het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij zijn leeftijd, en op vrije deelneming aan het culturele en het artistieke leven. Bas Levering sprak met haar.

14 Accent Spelen: Zien hoe kinderen in spel zijn
Elise Peters en Dieuwke Hovinga
Waar kinderen zijn, wordt gespeeld. Als we alleen naar kinderspel kijken om te zien welke onderwijsdoelen worden behaald, doen we het spel tekort. Elise Peters en Dieuwke Hovinga voeren een betoog om de bredere waarde van kinderspel te zien en te herkennen wat volwassenen daarin kunnen betekenen.

18 Accent Spelen: Verwondering met drama en poppenspel
Irma Smegen
Poppenspel en dramatische werkvormen kunnen in de klas onverwacht waardevolle momenten opleveren. Kinderen verbeelden, bewegen, beleven en… onthouden. Opeens valt het kwartje wél! Spelen is leren met veel plezier.

28 Praktijk: Verscholen achter dikke muren
Gijs Visser en Riet Fiddelaers-Jaspers
Over de zoektocht van jongeren met een verlieservaring. Hoe kunnen zij weer in contact komen met de pijn die ze diep weggestopt hebben?

36 Pedagogiek: Pedagogiek binnen het mbo
Wouter Pols
In het mbo was de rol van de leraar een tijdlang onderbelicht door het accent op zaken als schaalvergroting. Dat is verleden tijd; de leraar doet er weer toe.

42 Praktijk: De OpvoedParty
Katrien Laane
Pedagogisch adviseren zonder te betuttelen. Met de OpvoedParty wil Katrien Laane het taboe doorbreken om te praten over de dagelijkse worsteling die opvoeden heet.

En verder:

03 Redactioneel
12 Film
22 Generatie M
23 Communiceren met kinderen
24 Kunst
26 Kijk op de ander
27 Sieneke
32 Het beslissende boek
35 De casus
40 Waar hangen ze uit?
46 Mieren
47 iPiP
48 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52 Pedagogiek in beeld