PIP * Pedagogiek in Praktijk — (april 2017) nr. 96

06 Interview Herman Vuijsje en Anneke Groen
Bas Levering
‘Niemand was voorbereid op geprolongeerde afhankelijkheid’ De grootouders van nu zijn onvergelijkbaar met de grootouders van eerdere generaties. Vorige maand verscheen het boek Eindeloos ouderschap van Herman Vuijsje en Anneke Groen, waarin zij stellen dat vanaf nu het zorgen voor je kinderen nooit meer ophoudt. Bas Levering sprak met hen.

14 Pedagogiek – Dialoog tussen de generaties
Peter van der Doef
Peter van der Doef reflecteert op zijn ervaringen als opvoeder en hulpverlener: hoe hij in de loop der jaren is gegroeid, hoe hij dingen anders ging zien en door persoonlijke ervaringen andere handelingsmogelijkheden ontwikkelde.

28 Onderzoek –  Ouderbegeleiding: van ‘zeggen hoe’ naar ‘zorgen dat’
Susan Ketner en Carolyn Gravesteijn
De focus van het werk van sociale professionals ligt steeds meer op het versterken van de eigen kracht van ouders en het leveren van maatwerk. Maar hoe doe je dat?

36 Praktijk –  uitlokken van volwassenwording op school
Machtelijn Weijers
Hoe maken we van scholen betere ‘oefenplaatsen voor volwassenwording’? Het gebruik van creatieve werkvormen is daarbij een geschikt hulpmiddel.

42 Achtergrond –  Een vreemde vogel in de pedagogische civil society
Ina ter Vest
Ouders van Turkse origine hebben in een aantal steden ‘studiehuizen’ opgericht. Daar begeleiden vrijwilligers jongeren bij hun studie en hun participatie in de Nederlandse samenleving.

En verder…

03 Redactioneel

13 Kijk op de ander

14 Film

21 Generatie M

22 Kunst

24 iPiP

26 Communiceren met kinderen

27 De casus

32 Het beslissende boek

35 Koops over onderzoek

40 Waar hangen ze uit?

47 Sieneke

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Wat de droom betekent