PIP* Pedagogiek in Praktijk — Jrg. 21 (april 2015) nr. 84

03 Redactioneel

06 Interview Renske Keizer
Een half jaar geleden werd Renske Keizer benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen de door de Stichting Vader Kennis Centrum ingestelde leerstoel houdt de Rotterdamse familiesociologie zich in het bijzonder bezig met de rol en betekenis van vaderschap. Dat is wereldwijd uniek. Bas Levering sprak met haar.

12 Praktijk Onze klas, mijn wereld
Els Schellekens en Dorian de Haan
De methodiek Onze klas, mijn wereld biedt leerkrachten handvatten om systematisch te werken aan de ontwikkeling van sociale competentie op een wijze die aansluit bij het echte leven, de actualiteit in de klas. Taalonderwijs en ICT zijn daarmee op een vanzelfsprekende manier verweven.

16 Waar hangen ze uit?

18 Transitie: Gevolgen van de transitie jeugdzorg
Youri Cobben
Youri Cobben gaat na welke grote veranderingen de transitie met zich meebrengt voor het uitvoerend werk van de Raad voor de Kinderbescherming.

21 Communiceren met kinderen

22 Column Marine Borgdorff

23 De casus

24 Opinie: Islam en radicalisering op bassischolen
Maurits Berger
Maurits Berger gaf de afgelopen tijd cursussen over islam en radicalisering aan Haagse basisschoolleerkrachten. Een verslag van zijn ervaringen.

30 Film: Her

32 Praktijk: Amersfoort geeft kinderen een stem
Krishma Autar
Amersfoort heeft een aantal kinderwijkraden opgezet. De verwachting is dat kinderen daardoor meer plezier in hun omgeving krijgen en vaker met elkaar zullen omgaan.

36 Mieren

37 Generatie M

38 Het beslissende boek

42 Achtergrond: Trauma in de tijd II
Francien Lamers-Winkelman
Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen een posttraumatisch stresssyndroom ontwikkelen. Soms komen de symptomen pas na langere tijd tot uiting.

47 iPiP

48 Warm aanbevolen

51 Agenda + Volgende keer + Service

52 Pedagogiek in beeld