PIP* Pedagogiek in Praktijk — (september 2021) nr. 122

06 Interview Bruno Vanobbergen
Bas Levering
‘Als het om de integriteit van kinderen gaat, ben ik zeer radicaal’ Tien jaar was dr. Bruno Vanobbergen Vlaams kinderrechtencommissaris. Sinds 2019 is hij algemeen directeur van het nieuwe Agentschap Opgroeien, dat een belangrijke rol speelt in de transitie van de Vlaamse gezins- en jeugdzorg. Ook schreef hij een boek voor ouders waarin hij zijn pedagogische uitgangspunten verheldert. Bas Levering zocht hem op in Gent.

12 Pedagogiek Onbekend en onbelicht
Charlotte Figge
Een onbekend aantal normaal begaafde kinderen in Nederland groeit op bij verstandelijk beperkte ouders. Deze kinderen ervaren hun jeugd soms als eenzaam en onveilig. Ze vallen vaak buiten indicatiestellingen en komen daarom niet altijd in beeld bij hulpverleners.

18 Praktijk In de praktijk getest
Lisette van der Poel, Hanske Douwenga en Loes Houweling
Het recente innovatieproces van de opleiding ecologische pedagogiek kreeg de proef op de som tijdens de coronapandemie. Lukt het om aan te sluiten bij de snelle ontwikkelingen in de pedagogische beroepspraktijk?

28 Longread Moest de pabo gesplitst worden?
Helma Brouwers
Al vanaf het ontstaan van de pabo in 1984 zijn er zorgen over de deskundigheid op het gebied van het onderwijs aan kleuters.

34 Achtergrond Van staatspedagogiek naar pedagogische staat
Wim de Jong
Over omstreden democratie en de burgerschapshausse.

40 Biografie Judith Wallerstein
Jan van der Ploeg
Judith Wallerstein (1921-2012) liet als eerst zien wat een scheiding met kinderen doet.

En verder
03 Redactioneel
17  De casus
23 Generatie M
24 Kunststukjes
26 Vergeten woorden, vergeten praktijken?
27 iPIP
39 Koops over onderzoek
45 Warm aanbevolen
51 Agenda + Volgende keer + Service
52  Opvoeden op school