Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 9 (oktober 2021) nr. 4

06 Toetsing in het basisonderwijs: nuttig of belemmerend?
Onderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd, als zou het één niet zonder het ander kunnen. Als het goed is, kan toetsing onderwijs versterken.
Maar soms blijken toetsen andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht. In het basisonderwijs blijkt dot toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg staat.

13 Flexplekken: gefaseerde overgang naar vo
Pedagogisch worden steeds meer argumenten aangedragen om de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te flexibiliseren en het advies daarover uit te stellen. Dit artikel reflecteert op het klassieke overgangsmoment en beschrijft drie
inspirerende voorbeelden die de overgang naar het vervolgonderwijs proberen te flexibiliseren.

39 Autisme en prikkelverwerking
Passend onderwijs is voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Dit zijn vaak bijzondere en getalenteerde, maar
soms ook zeer kwetsbare kinderen. Hoe kunnen samenwerkingsverbanden en scholen omgaan met de onderwijsbehoeften die deze kinderen hebben?
Samenwerking is het sleutelwoord.

En verder

04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
10 Werkwijze en nieuw kader extern toezicht
19 Verspreiding ongewenst beeld via sociale medio
24 Juridisch
27 De chauffeur
28 Boeken en literatuur
31 Wat mag het kosten?
35 Zo kon het ook!
38 Netwerk LPO