Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 9 (juni 2021) nr. 3

Thema: Leraren in opleiding

06 Kwalitatief lerarentekort: meer inclusief opleiden
“Inclusief onderwijs is een goed idee, maar ik kan dat niet”: beginnende (maar ook ervaren) leraren schieten nogal eens tekort. De Onderwijsraad herkent dit en stelt vast dat er naast een kwantitatief lerarentekort ook sprake is van een kwalitatief lerarentekort, deels veroorzaakt doordat leraren tijdens hun opleiding te weinig worden voorbereid op het omgaan met de complexe werkelijkheid van het onderwijs

15 Routekaart voor onderwijs op afstand
Afstandsonderwijs heeft zich door COVID-19 sterk ontwikkeld. Het speelt een belangrijke rol in het huidige onderwijsaanbod. Elke leerling en hun ouders hebben daar afgelopen jaar mee te maken gekregen. Stichting Zorgeloos naar school’ ontwikkelde een Routekaart voor afstandsonderwijs samen met ouders, leerlingen en leraren

32 Van denken naar doen
In dit artikel vertellen twee inspiratieregio’s over de kern van Met Andere Ogen, over wat regio’s helpt in de verbinden van onderwijs en jeugdhulp en wat nog nodig is om écht verder te komen. De inspiratieregio’s hebben op basis van de praktijk een praatplaat ontwikkeld waarin hun ervaringen met wat werkt en de adviezen van Met Andere Ogen zijn verwerkt.

En verder
10 De inclusieve leraar
19 Juridisch
24 Inbundig
27 Boeken en literatuur
28 Swv in de picture
30 Netwerk
36 LPO
37 Zo kan het ook!