Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 9 (februari 2021) nr. 1

06 Voortgang passend onderwijs
Op 16 november 2020 werd de voortgang van passend onderwijs in de Tweede Kamer geëvalueerd. De oprichting en inrichting van samenwerkingsverbanden is gelukt en in de uitvoering gaat er best al veel goed. Maar er is vooral kritiek op het (on)voldoende faciliteren van docenten, het geringe aanbod van extra ondersteuning en de (te) grote financiële reserves. Minister Slob presenteerde 25 maatregelen.

18 Steeds inclusiever; gaat ons dat lukken?
In de ministeriële nota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ worden voorstellen gedaan om nog beter passend inclusief onderwijs te gaan bereiken. Maar of dit gerealiseerd kan worden is de vraag. Zolang taalgebruik, denkstijl, onbewuste (en wellicht ook onbedoelde) ‘framing’ van kinderen, leerkrachten en de ouders niet veranderen, zal inclusie ‘een stip op de horizon blijven’.

38 Onderwijs en jeugdhulp: samen koers bepalen en navigeren
Bij ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften is regelmatig aanvullende begeleiding vanuit jeugdhulp nodig. Dan is het uitermate belangrijk dat onderwijs- en jeugdhulpprofessionals in staat zijn tot vakkundig interprofessioneel samenwerken. Dit is niet enkel een kwestie van goede intenties en het maken van een aantal afspraken. Het gaat om veel meer, zo blijkt uit onderzoek.

En Verder

04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
15 Werken aan de basis van passend onderwijs
24 Juridisch
27 Netwerk LPO
28 Boeken en literatuur
30 Inclusief onderwijs
33 Dubbel bijzonder
37 Kokend moe