Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 9 (april 2021) nr. 2

06 Met andere ogen
In de zogenoemde brede coalitie krijgt de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg op een passende manier vorm. In de praktijk zijn daar op verschillende manieren al mooie voorbeelden van te zien. Het ontwikkelprogramma waarin deze voorbeelden worden samengevoegd heet ‘Met Andere Ogen’. Twee voorbeelden in de inspiratieregio’s worden belicht.

16 De overgang van PO naar VO: voorkom uitval!
Meer dan 15.000 kinderen gaan langdurig niet naar school, waaronder zelfs leerlingen van 8 jaar. Dat zijn persoonlijke drama’s met veel impact op de gezinnen. Oplossingen voor hernieuwde schoolgang zijn erg ingewikkeld; beter is het om langdurige uitval te voorkomen. Dit artikel verkent wat daartoe gedaan kan worden met name bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

32 Ouders zijn de motor van ontwikkeling kind
Binnen het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland vindt men het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden en weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Om dat concreet te maken is twee jaar geleden het Oudersteunpunt ingericht: met en door ouders. Eva Schmidt-Cnossen is sinds 1 april 2020 actief als coördinator van het Oudersteunpunt; zij belicht de totstandkoming en de werkwijze.

04 Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
10 Meer vaart in de jeugdzorg
15 Troostbeheer
24 Juridisch
27 Netwerk LPO
28 Boeken en literatuur
30 SWV in the picture
37 Wat willen de kinderen zelf?
40 Zo kan het ook!