Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 8 (juni 2020) nr. 3

06 Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden
Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Toch vond de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee zou zijn. Maar bij de inrichting ontbraken wetenschappelijke kennis en inzichten. Hoe werkt samenwerking en wat kan dit betekenen in het organiseren van passende governance?

19 Passend onderwijs thuis: een revolutie ontketend?
Door de coronacrisis belandde het onderwijs in een enorme (digitale) revolutie. Tienduizenden leerlingen moesten van de ene op de andere dag les op afstand krijgen. Het onderwijs heeft laten zien hoe wendbaar het is. Medio mei mochten de leerlingen mondjesmaat weer naar school, maar wat leren we van de weken ervoor? En wat blijft er over uit die tijd?

32 Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs
Thuisonderwijs heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Waar ze eerst vaak niet realistisch over hun kind leken te denken en soms de signalen van de school ontkenden, ervaren ze nu zelf de strubbelingen van hun kind en krijgen ze meer begrip voor de leerkracht. Wat moeten we uit deze periode van thuisonderwijs vasthouden en wat juist niet?

En verder

04 Nieuws Gemist?

05 Redactioneel

13 Klassewerkplek

22 Hoe ervaren jongeren de coronacrisis?

24 Juridisch

27 Honderdmiljoenduizend

28 Boeken en literatuur

30 Swv ‘In het picture’

35 Hoe functioneert intern toezicht bij SWV’s?

38 Netwerk LPO: Van crisis naar uitdaging

39 Externaliserend leerlinggedrag