Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 8 (april 2020) nr. 2

Thema : Passend Onderwijs – social profit

06 Meerwaarde onderwijs-zorgcombinaties
De laatste jaren zijn er inspirerende voorbeelden ontwikkeld van onderwijs-zorg combinaties. Zo ook het project ‘Onderwijs-Zorg Groep’ in Deventer, een groep van zes kinderen met meervoudige ondersteunings- en hulpvragen gesitueerd in een basisschool voor speciaal onderwijs. Hoe breng je de toegevoegde waarde daarvan over op belanghebbenden? Met het Social Profit Canvas kun je dat inzichtelijk maken.

19 Onderwijs aan zieke leerlingen
Als een kind ziek thuis komt te zitten of lang in het ziekenhuis ligt, verandert er heel veel. Dan is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat nog lang niet altijd goed.

39 De kracht van autisme
Over autisme heersen veel vooroordelen: contactgestoord, briljant in één activiteit, valt niet mee te praten. Maar autisme is zoveel meer. Peter Vermeulen vertelt dat het brein van mensen met autisme anders werkt dan dat van andere mensen; ze verwerken informatie daardoor anders. Dat levert veel stress op, en daar moet je als leerkracht mee kunnen omgaan. Maar het kan!

En verder

04 Nieuws Gemist?

05 Redactioneel

11 Professional in de spiegel

16 Kleutertoetsing

18 Netwerk LPO: netwerk van netwerken

22 Corona: hoe gaan we ermee om?

24 Juridisch

27 Sokloop

28 Boeken en literatuur

30 Swv ‘in the picture’

32 Van wie is nu eigenlijk de school?

35 Checklist

36 De weg naar normaal

37 Werken met het opp