Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 7 (juni 2019) nr. 3

06 Schoolbezoek minister Slob
Om zelf te zien hoe passend onderwijs in de praktijk uitpakt, brengt minister Arie Slob (basis- en voorgezet onderwijs en media) met enige regelmaat bezoeken aan verschillende scholen in het land. Daar gaat hij in gesprek met leraren, ouders, leerlingen en andere betrokken professionals. Bij een bezoek aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam mocht PO magazine over de schouders meekijken.

13 Samen naar school klas
Er zijn kinderen die als gevolg van hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan onderwijs. Dat wil zeggen dat deze kinderen niet leerbaar zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en samenwerkingsverband PPO Leiden zijn in 2017 een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aangegaan. In hun ‘Samen naar School klas’ ontstaan niet alleen voor de betreffende kinderen, maar voor alle deelnemende partijen mooie kansen om te leren.

39 Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet
De gemeente vervoert leerlingen die meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die wat verder van de school vandaan wonen. Het vervoer is iets dat overal anders geregeld is en waar scholen vaak mee worstelen.

En verder
04 Nieuws gemist?
05 Redactioneel
10 Getting it right for every child
16 Hoogbegaafdheid en passend onderwijs
20 Welke type hoogbegaafde leerlingen zijn er?
22 Hoe maken we passen onderwijs passend?
24 Onderwijs en jeugdhulp samen over de schutting
28 Boeken en literatuur
30 Swv ‘in the picture’
33 Ingebouwde wekker
34 Juridisch
37 Inspectie gaat anders beoordelen
38 Netwerk LPO: Naar school allemaal