Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 7 (januari 2019) nr. 1

06 Van sbo naar regulier, een passende context?
In het SWV PO de Meierij is het deelnamepercentage van het sbo sterk gedaald. Deze daling leverde personele en organisatorische problemen op. Ook kwam er een kritische grens in zicht: kan een kleine sbo-school nog ‘speciaal’ zijn en aan de gewenste kwaliteitstandaarden voldoen?

13 Over de idiotie van alles willen toetsen
Meten is weten, maar je kunt lang niet alles vatten in een reeks getallen. Hoeveel zegt het bijvoorbeeld als een leerling bij een toets afwijkt van het gemiddelde? En belangrijker: wanneer is dat een reden om in actie te komen?

19 “Het gaat om het creëren van de juiste plaats, dat betekent anders organiseren”
Bart van Kessel is duidelijk. Iedereen doet mee en dan is passend onderwijs geslaagd. Dat betekent voor de leerling een stap van thuiszitten naar anders leren. Voor de school betekent dit: anders organiseren. Er moet iets gebeuren waardoor het op school wél past.

En verder
04
Nieuws Gemist?
05 Redactioneel
10 Het 10-14 onderwijs van Spring High Amsterdam
16 Terugblik PO Congres
22 Instroom en uitstroom speciaal basis onderwijs
24 Juridisch
27 Vertelpunt passend onderwijs
28 Boeken en literatuur
30 Swv ‘in the picture’
32 Slob en De Jonge trekken samen op
35 Column: Amputeren
36 Enquete PO Congres ‘Wanneer zijn we geslaagd?’
38 Slob erkent belang onafhankelijk toezicht samenwerkingsverband
39 ‘Leve onze leraren’