Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 6 (juni 2018) nr. 3

Thema: Labels en stoornissen 

06 Wat is er mis met een stoornis? 
Psycholoog en universitair hoofddocent Laura Batstra leidt een onderzoeksgroep die zich vastbijt in de vraag waarom we de neiging hebben om overal maar een label op te plakken en steeds meer menselijk gedrag als stoornis te willen beoordelen. Zij is aan het woord over stoornisdenken en labelgekte.

10 Effectiviteit anti-pestprogramma’s discutabel 
Er zijn tal van methodieken die pesten bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel ervan is pesten terug te dringen, maar het succes van de verschillende aanpakken is nooit onderzocht. Recent onderzoek geeft uitkomst over de effecten.

13 De zin en onzin van labels
De meeste kinderen hebben het niet. Jij hebt het wel en een aantal andere kinderen ook: een label. Omdat je druk bent, omdat de letters zich voor je verstoppen op papier of omdat je graag in je eigen wereld verkeert. Is het een erkenning voor je eigenaardigheid of een etiket dat belemmert? Jos Gerards en Henk van der Pas reflecteren op de (on)zin van labels.

19 Particuliere scholen en passend onderwijs: een mooie combinatie? 
De afgelopen jaren is een vlammende discussie gaande over de inzet van particuliere scholen binnen passend onderwijs. Daarbij gaat de discussie vaak over wettelijke belemmeringen, financiering en allerlei al dan niet vastgelegde regelgeving. Tijd dus om eens stil te staan bij het fenomeen particuliere school en de (on)mogelijkheden in relatie tot passend onderwijs.

32 Het realisme van ouders in passend onderwijs
Ouders eisen alle aandacht voor hun prinsjes en prinsesjes. Nu ouders vaak maar een of twee kinderen hebben, moeten deze succes boeken. Leraren vinden dat ouders daarin niet altijd reëel zijn. Hebben ouders van tegenwoordig gauw te hoge, niet realistische verwachtingen van hun kind? Een verdieping in het realisme van ouders.

En verder

04 Nieuws gemist?

05 Redactioneel

16 Architectuur Alphonsusschool

22 Niks mis met een label, toch?

24 Juridisch

27 Column: Fred

28 Boeken en literatuur

30 Swv ‘in the picture’

35 Checklist: ‘Ontkennende’ ouders

36 Praktijk: Labels pakken vaak aardig goed uit

38 Netwerk LPO: Een brede coalitie

39 De onderwijsconsulent