Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 6 (februari 2018) nr. 1

06 Het is niet de vraag of ons onderwijs anders kan… Het is zeker dat het anders moet
‘But to live outside the law, you must be honest’ gebruikt Sjef Drummen als titel voor zijn lezing. Het is een zin uit een lied van Bob Dylan. Vrij vertaald betekent het dat je zuiver op de graat moet zijn als je iets buiten de wet doet. Je moet een goed verhaal hebben.

32 Heb een visie, maar welke?
‘Er bestaat niet één zaligmakende visie die werkt in het onderwijs’, weet Pedro de Bruyckere. ‘Daarom heb ik geen kant en klare visie die scholen zouden moeten uitdragen en die perfect passen. Dit is voor elke school anders. Met beleid dat bij de ene school heel goed werkt, kan een andere school waarschijnlijk niet uit de voeten.’

39 WALHALLAb creëert ‘willen leren’ voor (jong) talent
Het idee achter WALHALLAb heeft opdrichter Marco Mout opgedaan in het dorpje Ngaiotonga (Nieuw Zeeland). In het dorpsschooltje zijn geen lokalen. De ruim 60 leerlingen van alle leeftijden werken er samen onder leiding van een paar docenten. De oudere leerlingen ontfermen zich over de jongeren. Er is geen sprake van toegepast inclusief of passend onderwijs. Dat is het van nature al.

En verder

05 Redactioneel

10 Impulsklas: Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

12 Terugblik congres ‘Passend onderwijs in 1 dag!’

14 Standaard op de gang en als het nodig is in de klas

16 Bijzonder schoolgebouw Agora

19 Over moeten willen blijven verlangen

22 Prognoses voor de onderwijs arbeidsmarkt

24 Toelaatbaarheidsverklaring en verwijderingsbesluit leerling met Syndroom van down niet onrechtmatig

27 Column: Rijd de driekoppige draak

28 Boeken en literatuur

30 Swv ‘in the picture’

35 Feiten en cijfers

36 Van passend naar verrassend onderwijs

38 Samen werken aan passend onderwijs