Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 5 (september 2017) nr. 4

10 Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk
Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

24 Inspiratietrip rondom passend onderwijs
Sommige belangen zijn voor een samenwerkingsverband hoger dan voor schoolbesturen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting, met als gevolg een nieuwe, inclusieve onderwijsvisie.

36 De kracht van België
In gemeenten die aan België grenzen is het een veel voorkomende trend: kinderen die aan de andere kant van de grens naar school gaan. Blijkbaar vinden veel ouders het Vlaamse onderwijs een prettiger uitvalsbasis. Bijna tweeduizend Nederlandse leerlingen steken dagelijks de landgrens over om naar school te gaan. Dit aantal is veel groter dan het aantal leerlingen met een Belgische nationaliteit dat het onderwijs volgt in Nederland.

En verder

04 Actueel

05 Redactioneel

06 Nieuw onderzoekskader samenwerkingsverbanden

14 Zorg-onderwijs-matrix brengt zorgverantwoordelijkheid in kaart

17 Juridisch

18 Passend Onderwijs 2017: beelden van een tussenbalans

22 Infographic: Passend onderwijs langs de meetlat

28 De schoolleider als visionair, innovator

30 Nieuwe wetgeving ‘Ontwikkelingsperspectief Plan’

33 Checklist

34 Juridische uitspraken OPP

39 Agenda

40 Media