Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 5 (november 2017) nr. 5

06 Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen
Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. ”In het rapport ‘De staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouders flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders.”

13 Het Facet: voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen
In de regio Eindhoven wordt een voorziening opgezet voor onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Veel van hen lopen er zelfs vast. De meeste van deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook andere problematieken, vaak op het gebied van gedrag.

39 De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie
De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leerkracht die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

En verder

04 Redactioneel

04 Nieuws gemist

10 Denk inclusief

16 Zijn er wel grote zorgen om passend onderwijs?

18 Kinderperspectief

19 Onderwijs op maat bij De Casembroot en Die Heenetrecht

22 Opbergen

24 Verwijdering van een leerling terecht?

25 Jurisprudentieoverzicht

27 Help, mijn kind heeft ADHR

28 Boeken en literatuur

30 Swv ‘in the picture’

32 Hoogbegaafdheid, de regelgeving

34 Rutte III en passend onderwijs

35 Cijfers over passend onderwijs

36 De toekomstige schoolleider

38 Column