Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 5 (april 2017) nr. 2

06 Luk Dewulf over talentgesprekken met kinderen: “Als je er blij van wordt, dan heb je er talent voor”
Stel je voor dat ieder kind af en toe een gesprekje voert met een volwassene over wat je leuk vind om te doen, waar je energie van krijgt en hoe dat komt. Stel je voor dat ieder kind op die manier gevoel krijgt voor het eigen talent. Dat is waar Luk Dewulf aan werkt. Hij bouwt een netwerk van mensen die hij ‘kindertalentenfluisteraar’ noemt, in Nederland en Vlaanderen, aanvankelijk met elke school een eigen vleugel.”

10 René Diekstra over passend leren: “Kinderen leren op school, thuis en in de buurt”
‘Ik vind de term passend onderwijs onjuist. Het gaat niet om passend leren. Het gaat erom dat een kind leert op een manier die optimaal past. Onderwijs is slechts een van de factoren van dat leren. En in een aantal opzichten, niet eens per se de voornaamste’. René Diekstra over gezamenlijke doelen voor ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen.

18 “Schoolleiders zijn de beste leiders van de wereld”
Claire Boonstra werkt met haar Operation Education aan een nieuw ontwerp voor scholen. Ze stelt kritische vragen bij het onderwijs zoals we dat kennen. Dat levert een beeld op van hoe het anders kan. Ze ziet scholen die zich niet richten op methodieken en scores, maar die heel goed kijken wat kinderen nodig hebben.

En verder

04 Actueel

05 Redactioneel

14 Pionieren om passend onderwijs tot een succes te maken

17 Juridisch

22 (Op-)geruimd

24 Schoolleiders over hun werk

28 Infographic: Verhogen instroom leraren

30 Drie manieren om passend onderwijs tot een succes te maken

33 Checklist

34 De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling

36 Welke invloed heeft de schoolleider op het swv?

39 Agenda

40 Media