Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 4 (november 2016) nr. 5

Themanummer ‘Passend Onderwijs bestaat al lang’

06 “Wij doen al 60 jaar aan passend onderwijs”
De Rijdende school verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

10 Passend onderwijs aan varende kinderen
Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

14 Op de International School Breda is elke leerling ‘bijzonder’.
Toen de International School Breda in 2011 van start ging, werd lesgegeven aan 35 leerlingen op alle mogelijke niveaus, van primair tot voortgezet onderwijs. Dat was uniek. Zes native speakers, die op het vo tweetalig onderwijs verzorgden, hielpen met het Engelstalig basisonderwijs.

En verder
04 Actueel
05 Redactioneel
17 Juridisch
18 “Methoden loslaten en denken in individuele leerlijnen”
22 Van leerlingsetje naar ligmatje
24 “Ik gun een leerling onderwijs dichtbij huis”
27 Checklist
28 Infographic: Verbeteren competenties
30 Passend onderwijs aan zieke kinderen
34 Media
36 De volgende stap in passend onderwijs is al lang gezet
39 Checklist
40 Agenda