Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 4 (februari 2016) nr. 1

04 Actueel

05 Redactioneel

06 “De partnerschool biedt de ideale vorm van passend onderwijs”
Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere locatie dan de school verruimd. Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij met name het onderricht in instrumentele vaardigheden. Wellicht een uitkomst om het enorme probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen?

10 Net breken maar bouwen
Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo.

14 ‘Elke leraar met kennis en vakmanschap kan een leider zijn.’

17 Zorgplicht heeft grenzen

18 Privacy beschermen en toch informatie delen
De wetgeving over passend onderwijs heeft voor het verstrekken van informatie over leerlingen en voor het voeren van overleg over passend onderwijs speciale regels. Lydia Janssen legt de privacyregels uit die voor de scholen in een samenwerkingsverband gelden als zij informatie verstrekken of overleg voeren om passend onderwijs aan een leerling te beoordelen en te organiseren.

21 Fotoreportage: Speelgoed

24 Professionele schoolcultuur? Doe aan ideeënsex en denk eens aan de FIAT 500

27 Best Practice: OBS De Bolster

28 Feiten – Sociale media

30 Overstappen

34 Media

36 Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!

39 Checklist

40 Agenda