Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 4 (april 2016) nr. 2

04 Actueel

05 Redactioneel

06 “Passend onderwijs is een teamopdracht”
De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is geen doorsnee school. Zo kunnen kinderen leren spelen op de eigen boerderij en krijgen de groepen 5 tot en met 8 les in een grote, open ruimte met uiteenlopende werkplekken. De uitdaging van De Werkplaats is echter dezelfde als die van andere scholen: passend onderwijs voor alle kinderen. Schooldirecteur Jeroen Goes vertelt erover.

10 “Schooldirecteuren moeten bruisen van visie”
De visie op het leren en ontwikkelen moet de leidraad zijn bij de inrichting van het onderwijs. “De cruciale vraag is: van waaruit kijkt een leraar primair naar de leerling? Vanuit toetsmomenten, lesmethodieken, onderwijsaanbod, einddoelen? Of kijkt hij naar wie de leerling is en wat deze nodig heeft in relatie tot het ‘educere’: het toeleiden naar het leven?”

14 De negen principes van Luc Greven

17 Juridisch

18 Passend onderwijs vraagt om verbindend leiderschap
Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat goed is voor hun leerlingen.

22 Terugblik Passend Onderwijs in 1 dag

27 Checklist

28 Feiten – Bekostiging

30 Het verschil maken

34 Media

36 School en samenleving: over ouderwetse ideeën en te veel druk

40 Agenda