Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 3 (oktober 2015) nr. 4

04 Actueel

05 Redactioneel

06 ‘Ik heb getwijfeld over België’
In gemeenten die grenzen aan Vlaanderen is het naar school gaan aan de andere kant van de grens geen ongewoon fenomeen. Bij heel wat jonge ouders is de optie om hun kind in Vlaanderen naar school te laten gaan aantrekkelijk, te oordelen naar de schoolbussen die in West-Brabant rond rijden om de leerlingen op te halen.

11 Column

12 De zoektocht van de inspectie naar een waarderingskader
Een jaar voordat passend onderwijs verplicht werd is de inspectie begonnen met het beoordelen van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Floor Wijnands is vanuit de inspectie nauw betrokken bij het kwaliteitsonderzoek en bespreekt waar samenwerkingsverbanden nu staan. Hij is positief over de kwaliteit.

15 Geschillencommissie Passend Onderwijs

16 Mees Kees vindt kinderen leuk

20 Resultaten verbeteren door inspirerend leiderschap
Wat vraagt het om méér met minder te doen? Hoe kunnen we beter presteren dan voorheen? In hun boek ‘Uplifting leadership’ nemen Andy Hargreaves en zijn collega’s ons mee in hun kijk op leiderschap dat prestaties van organisaties verbetert. In dit artikel lichten we enkele van deze factoren toe.

24 School aan Zet ‘De Werkwijzer’

28 Kwaliteitsondersteuners: ‘kritische vriend’ van de directeur

31 Veelgestelde vragen

32 Hoogbegaafd zijn, een belemmering?

36 Media

38 1 jaar passend onderwijs, de stand van zaken

42 Veelgestelde vragen

43 Checklist

44 Agenda