Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 3 (juni 2015) Nr. 3

04 Actueel

05 Redactioneel

06 Is ICT een kans voor passend onderwijs? 
Op het eerste gezicht lijkt ICT in het onderwijs een goede hulp bij het vormgeven van passend onderwijs. Kinderen kunnen opdrachten uitvoeren die passen bij hun onderwijsbehoeften. Moet je nog een stapje terug, dan kun je een niveautje lager. Kun je al wat meer, dan krijg je ingewikkelder opgaven van de software.

09 Column

11 Fotoreportage

12 Structurele inzet onderwijsassistenten biedt veel ondersteuning
‘Thuisnabij passend onderwijs’ realiseren hangt nauw samen met een goed georganiseerde ondersteuningsstructuur. Binnen samenwerkingsverband Driegang regelt EC Rotonde de ondersteuning van de onderwijsprocessen op 44 scholen. Op alle locaties spelen onderwijsassistenten een prominente rol. “Wij zetten ze structureel in sinds 2005. Dat levert veel rendement op,” stelt coördinator Piet Vogel.

15 Best Practice: Mischa Put

16 Terugblik ‘Passend onderwijs in 1 dag’

18 Onderwijs en jeugdhulp verbonden!?

22 Media

24 School aan Zet ‘Geen verzameling losse individuen’

28 Overstappen van speciaal naar gewoon onderwijs

32 Leiderschap: leg de regie op de juiste plek
Regie voeren betekent voor hem dus leidinggeven én op geschikte momenten keuzes overlaten aan de acteurs, die daardoor alle ruimte krijgen om hun talenten te benutten. Daarbij hoort blijkbaar ook het ruiterlijk toegeven van een gemaakte fout.

36 Leiderschap in SWPBS- scholen: georganiseerd en gedeeld

40 Vraag het de kinderen zelf

43 Checklist: Een passende plek voor een leerling

44 Agenda