Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 3 (april 2015) Nr. 2

04 Actueel

05 Redactioneel

06 Een cultuur van professionele ontwikkeling
Tom Roetert blijkt een enthousiaste pleitbezorger van een goed leerklimaat, inclusief een passende schoolcontext voor leraren die zich willen ontwikkelen of daar soms moeite mee hebben. De rol van de schoolleider vindt hij daarbij van grote invloed.

11 Veelgestelde vragen:  terugplaatsing

12 Scholen zijn zeer welwillend, maar ze wetens soms niet wat ze moeten doen

15 18x lunch

16 Handelingsgericht werken en de schoolleider
Hoe sterk die boot ook is, er zijn altijd leerlingen die zo veel extra onderwijsbehoeften hebben dat deze de extra ondersteuning overstijgen en daardoor buiten de boot vallen. Als er veel leerlingen buiten de boot vallen, dan wordt het tijd de boot te verstevigen.

19 Best Practice: Wat vindt Nanja van Es?

20 Iedere leerling heeft recht op een goede relatie tussen zijn ouders en de school
“Leerlingsucces wordt voor een groot deel beïnvloed door positieve ouderbetrokkenheid,” zegt Peter de Vries. Niet alleen onderzoeken tonen dat aan, ook landen met de beste leerresultaten. Ouderbetrokkenheid is belangrijk genoeg om volop aandacht aan te geven.

24 Concreet aan de slag met ‘Samen leren inhoud geven’

28 Mensen zijn belangrijker dan regels

31 Checklist: Flitsbezoeken

32 Samenwerking met jeugdhulp

32 Media

38 ‘Denk niet in hekjes’

42 Veel gestelde vragen: professionalisering

43 Checklist geschillencommissie passend onderwijs

44 Agenda